Thursday, January 21, 2016

Wakaf Quran kepada MACMA Biro Kluang, Johor

19 Jan 2016, MACMA Biro Kluang, membuat Lawatan Mingguan Ceramah Agama kepada Penghuni Saudara Baru Muallaf dan menyampaikan WAQAF AL-QURAN kepada Penjara Kluang, Johor.


No comments:

Post a Comment